آرشیو برچسب ها : کارگاه مدیریت پروژه

معرفی دوره هر ساله صدها پروژه در حوزه‌های مختلف در کشور ما اجرا می‌شود اما متاسفانه درصد قابل توجهی از این پروژه‌ها موفق نمی‌شوند در چارچوب زمان و هزینه‌ی برنامه‌ریزی شده و همراه با رضایت ذینفعان به پایان برسند. دانش و مهارت مدیریت پروژه ابزاری است برای تحقق اهداف پروژه در چارچوب زمان و هزینه […]