آرشیو برچسب ها : تیم

خیلی از ما ممکن است به اصولی، فارغ از درست یا اشتباه بودن، در سبک کاری خود اعتقاد داشته باشیم که با روحیه کار تیمی سنخیت نداشته باشد. از طرفی هم بر عدم تغییر بنیادی در اصول خود اصرار داشته باشیم. مثالهایی از این اصول می‌تواند این موارد باشد. حتما باید فقط کارهایی که در […]