آرشیو برچسب ها : برنامه ریزی

دست‌یابی به کیفیت مورد انتظار در یک پروژه یکی از مهمترین اهداف هر مدیرپروژه می‌باشد. طبیعتا دستیابی به خروجی‌های مورد انتظار پروژه در یک محدوده‌ی زمانی و هزینه‌ای مشخص بدون دستیبابی به کیفیت مورد انتظار در خروجی‌های موردنظر یعنی شکست پروژه. برای اطمینان از حصول کیفیت اقدامات ذیل را باید رعایت کنند. ابتدا باید سطح […]

تهیه برنامه پروژه یک هنر است ، زیرا تهیه یک برنامه نوشتن یک سری فعالیت و زمانبندی آنها نمی‌باشد. نه تنها این نمی باشد بلکه بسیار فراتر است. تهیه برنامه پروژه شامل گردآوری اطلاعات از تیم پروژه، افرادی که باید فعالیت‌ها را انجام دهند و تمام ذینفعان پروژه می‌باشد. این کار باید همراه با انتقال […]

چند روز پیش در یک جلسه مشاوره باز هم با این پرسش و استدلال روبرو شدم که، در صورتیکه پروژه را در ابتدا به صورت کامل و دقیق برنامه‌ریزى نکرده و تنها برنامه‌ی دقیق پروژه براى فاز پیش‌رو تهیه شود و پس از سپرى شدن هر فار با توجه به شرایط پروژه برنامه‌ی پروژه را […]

شاید شما هم مدیران پروژه‌ای را دیده باشید که وقتی از ایشان برنامه زمانبدی پروژه را می خواهند، یک برنامه زمانی دقیق، برای کل زمان پروژه که می تواند سه، شش یا حتی نه ماه باشد ارائه می نمایند. من حتی شاهد برنامه‌هایی بودم که تاریخ شروع و پایان و حتی منبع کاری که ۱۶ […]