آرشیو برچسب ها : اطلاع رسانی

یکی از مشکلات  در سازمانها نبود فرهنگ و سیستم اطلاع رسانی مناسب در ارتباطات کاری می باشد. قبول ندارید! یعنی تا حالا نشده است که کاری از کسی خواسته باشید و با فرض اینکه که تا کنون کار انجام نشده است رفتاری از شما سر بزند، سپس کاشف به عمل آید که کار مورد نظر […]

حتما در کتابهای مختلف در مورد اصول ایجاد و مدیریت تغییر در سازمانها مطالعه کرده اید. همه آن کتابها مطالب کاربردی و تاثیر گزاری را بیان می کنند که توجه به آنها ضروری می باشند اما من قصد دارم در این مطلب، که در چند قسمت ارائه خواهد، به یک سری نکات اشاره کنم که […]