آرشیو برچسب ها : اسحاق جهانگیری

سخنرانیهای کاندیدهای ریاست جمهوری هر کدام جذابیت خاص خودش را دارد و نکات خاص خودش را. در صحبتهای اسحاق جهانگیری اما نکته‌ای متفاوت نظر من را به خودش جلب کرد. صحبتهای ایشان در یک تقسیم بندی به دو بخش تقسیم می‌شد. بخشی که از ابتدا آغاز می‌شد و تا ابتدای دوره استانداری اصفهان ادامه پیدا می […]