آرشیو برچسب ها : ابزار

یکی از بزرگترین معظلات مدیریت پروژه در ایران و شاید هم جهان، این است که افرادی، مدیریت پروژه را معادل نرم‌افزار مدیریت پروژه می‌دانند. اگر سری به کلاس‌های آموزش نرم‌افزارهای مدیریت پروژه مانند ماکروساف پراجکت و پریماورا بزنید با یک صحنه جالب برخورد می‌کنید. بیشتر کسانی که در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند، یا دانشجویان جوان […]

زمان راه‌اندازی فرآیندهای مدیریت پروژه در یک سازمان مشکلات فراوانی وجود خواهد داشت. در این مطلب قصد دارم به دو مورد از این موارد که تقریبا به هم مربوط می‌باشند اشاره کنم. مشکل نخست عدم توانایی مدیران پروژه در استفاده از ابزار مدیریت پروژه می‌باشد. مشکل دوم توهم وجود نقشی به نام کارشناس یا مسئول […]

یکی از نکات جالب در مدیریت پروژه، در گروهی از سازمانها و شرکت ها این است که مدیران پروژه، مدیریت پروژه را همان استفاده از ابزار مدیریت پروژه می دانند. هر زمان که فعالیت های پروژه در یک فایل مایکروسافت پروژه وارد شود، گمان بر این می برند که برای آن پروژه مدیریت می کنند. […]

مطالب پیشین اقدامات پیش از جلسه – قسمت یک اقدامات پیش از جلسه – قسمت دوم نقش های جلسه را مشخص کنید: هر جلسه، حده‌اقل به دو نقش نیاز دارد. رئیس و دبیر جلسه. البته یک نفر می تواند این دو نقش را برعهده داشته باشند. اما به دلیل نیاز به تمرکز بهتر است هر […]

من در پست ابتدایی این بلاگ مطلبی به عنوان نکاتی که باید در هنگام ایجاد تغییر در سازمان بدانیم نوشتم که امیدوارم نظر دوستان را جلب کرده باشد؛ و وعده داده بودم قسمت های بعدی این نکات را هم ینویسم. این مطلب دومین قسمت از نکات مهم در تغییر است. اما پیش از اینکه به […]