صفحه اصلی

۱۴مهر ۱۳۸۹

من در پست ابتدایی این بلاگ مطلبی به عنوان نکاتی که باید در هنگام ایجاد تغییر در سازمان بدانیم نوشتم که امیدوارم نظر دوستان را جلب کرده باشد؛ و وعده داده بودم قسمت های بعدی این نکات را هم ینویسم. این مطلب دومین قسمت از نکات مهم در تغییر است. اما پیش از اینکه به […]

۱۰مهر ۱۳۸۹

در ابتدا عرض کنم در مورد اینکه این مطلب در صنایع غیر از فناوری اطلاعات چقدر مصداق دارد نظری ندارم، هر چندان خوشبین هم نیستم، اما در حوزه فناوری اطلاعات مصادیق این مطلب را بسیار دیده ام طرح مدیریت پروژه (Project Management Plan) که به اختصار PMP نامیده می شود، مهمترین مستند مدیریتی است که […]

۰۴مهر ۱۳۸۹

تاکنون به هزینه جلسات، و به طور خاص جلسات پروژه که عملکرد تیم پروژه وابسته به خروجی آنها می‌باشد، فکر کرده‌اید؟ هزینه جلسات را چگونه محاسبه می‌کنید؟ آیا تاکنون این محاسبه را انجام داده اید؟ اجازه بدهید در این رابطه یک سری شرایط را با هم مرور کنیم. جلسه ای دو ساعته با حضور ۵ […]

۰۱مهر ۱۳۸۹

حتما در کتابهای مختلف در مورد اصول ایجاد و مدیریت تغییر در سازمانها مطالعه کرده اید. همه آن کتابها مطالب کاربردی و تاثیر گزاری را بیان می کنند که توجه به آنها ضروری می باشند اما من قصد دارم در این مطلب، که در چند قسمت ارائه خواهد، به یک سری نکات اشاره کنم که […]