مدیریت پروژه

۱۶شهریور ۱۳۹۰

مطلب پیشین نمودار شبکه – قسمت اول علاوه بر مطالبی که در قسمت اول این پست ذکر شد، یک نمودار شبکه می‌تواند اطلاعات بیشتری نیز به شما بدهد. برای دستیابی به این اطلاعات در ابتدا باید نماد فعالیت را کمی تغییر داد و مطابق تصویر شماره درآورد. تصویر شماره ۱-نماد فعالیت نام فعالیت را مطابق […]

۱۲شهریور ۱۳۹۰

در حال توضیح مفاهیم و اهمیت فرآیند مدیریت تغییرات پروژه بودم و سعی می‌کردم نکاتی که باید در زمان پیاده سازی این فرآیند در سازمان بهش توجه بشود را شرح دهم که یکی از حاضرین پرسید آیا استاندارد یا کتابی در مورد راه انداری فرآیند مدیریت تغییرات وجود دارد؟ گفتم استاندارد یا کتاب به چه […]

۰۵شهریور ۱۳۹۰

در ادامه انتشار الگو و نمونه مستندات مدیریت پروژه، الگو و نمونه مستنداتی برای تخمین زمان و منابع فعالیت‌های پروژه در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. این مستندات شامل کاربرگ تخمین مدت زمان فعالیت‌های پروژه و کاربرگ تخمین منابع فعالیت‌های پروژه می‌باشد. به طور یقین کاربرگ تهیه شده نسخه ساده برای ثبت تخمین‌های زمانی می‌باشد. در ادامه […]

۲۹مرداد ۱۳۹۰

نمودار شبکه، یک نمودار گرافیکی که روابط زمانی پروژه را نشان می‌دهد. این نمودار می‌تواند روابط را در سطح فعالیت‌ها، تحویل‌دادنی‌ها، مایلستون‌ها نمایش دهد. عناصر این نمودار به صورت شکل‌های ذیل نشان داده می‌شود. این عناصر به وسیله پیکان‌هایی که رابطه بین عناصر را نشان می‌دهد به هم مرتبط می‌شوند. روابط بین عناصر می‌توانند چهار […]

۲۵مرداد ۱۳۹۰

به رسم تمام دوره‌های آموزشی که برگزار می‌کنم، در دوره اخیر هم برای اطمینان از فراگیری شرکت کنندگان در دوره تمرین‌هایی را به عنوان تکلیف منزل به ایشان دادم. برای راحتی کار هم پیشنهاد کردم که در صورت تمایل می‌توانند از الگو‌های موجود در PMPLus هم استفاده کنند. دوستان تکالیف خودشان را انجام می‌دادند و […]