اگر گرگ باران دیده باشی، گله‌ی گرگی که تو رهبرشی، همیشه گرسنه‌است، چون تا حالا فقط شکار را مناظره کردی، گوشت شکار را خوردی، شکار نکردی!

اگر گرگ باران دیده باشی، گله‌ات تو زمستان سرد جای گرمی برای نمردن پیدا نمی‌کنند، چون فقط به جای گرم هدایت شدی، جای گرم رو دیدی، پیدا نکردی!

اگر گرگ باران دیده باشی، گرگ‌های تحت رهبریت با هر شکست تو شکار، همدیگر را می‌درند،‌چون فقط اقتدار رهبر‌ها را دیدی، رهبری نکردی!

اگر گرگ باران دیده باشی، زوزه‌هایی که می‌کشی گله‌ات را گمراه می‌کند، چون فقط زوزه کشیدن روا دیدی، زوزه‌ کشیدن در زمان مناسب رو تجربه نکردی!

اگر گرگ بارون دیده باشی …

گرگ باران خورده باش نه باران دیده و گرنه تا آخر عمر باید مردار بخوری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *