مطالب پیشین

منشور پروژه – قسمت اول


در مطلب پیش در مورد اهداف اصلی منشور پروژه صحبت کردیم. همچنین  بخشهای مختلفی که می توان در یک منشور گنجاند را هم معرفی کردیم. در پست قبل بخش هدف یا توجیه پروژه مرور شد. در این مطلب، معرفی دیگر اجزاء منشور ادامه را ادامه می دهیم

معیارهای موفقیت یا پذیرش پروژه: شاید شما هم پروژه هایی را تجربه کرده باشید که به طور خاص روی یک سری ملاک برای پذیرش از سمت کارفرما یا حامی پروژه تاکید شده باشد. مانند پروژه های بهبود فرایند که علاوه بر بیان اهدافی مانند ارتفاء سطح کیفیت خط تولید و کاهش خطا های آن تا میزان ۵ درصد، از سمت کارفرما مطرح می شود درصورتی که میزان خطاها بیش از ۷ درصد بماند، پروژه از دید حامی پروژه قابل پذیرش نیست. یا در پروژه آموزش کارکنان یک سازمان، با هدف افزایش دانش کارکنان  و درنتیجه افزایش بهروری سازمان است، قبولی بیش از ۸۵ درصد افراد به عنوان شرط پذیریش پروژه بیان می شود. در جای دیگر موارد خاص تر می شود. مانند اینکه شرط پذیرش پروژه را علاوه بر تحقق اهداف، تایید کیفیت اجرای پروژه و مستندات توسط ناظر اعلام می کنند. خوب در هر صورت باید شما در منشور پروژه تمام شرایط پذیرش پروژه یا نتیجه پروژه را در درج کنید تا همه ذینفعان پروژه نسبت به آن آگاه شوند. البته باید توجه داشته باشید که در صورتی که شرایط پذیرش پروژه در ابتدای پروژه مشخص نبود، باید به محض مشخص شدن در بیانیه محدوده و محتوی آورده شود.

نیازمندی های سطح بالا: در اولین گامها برای برنامه ریزی پروژه شما باید محدوده و محتوی (Scope) پروژه را مشخص نمایید. یکی از بخشهای اصلی محدوده و محتوی پروژه نیازمندیهای پروژه می باشد که باید در حین فرایندهای مدیریت محدوده و محتوای پروژه به طور کامل شفاف و مشخص شود. یکی از راه های دستیابی به نیازمندیهای کامل یک پروژه، تفضیل نمودن نیازمندیهای سطح بالای پروژه می باشد. این نیازمندیهای سطح بالای پروژه که در ابتدای پروژه نیز مشخص می باشد باید در منشور پروژه گنجانده شود تا بر سر آن تواقق شود. این توافق باعث می شود، نیازمندیهای تفضیلی پروژه از بیشترین تفاوق برخوردار شوند.

اگر توجه داشته باشید، اهداف، شرط پذیرش و نیازمندیهای سطح بالای پروژه می تواند بسیار شبیه هم می باشند. من پیشنهاد می کنم در پروژه های کوچک یا پروژه هایی که در آن نوع پروژه ها تجربه دارید، این سه بخش را یکی نمایید.


در توییتر و فیس بوک من را دنبال کنید.

از طریق صفحه تماس با من در ارتباط باشید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *