مطالب مرتبط

مدیریت ذینفعان پروژه – قسمت یک

مدیریت ذینفعان پروژه – قسمت دو


پس از اینکه هر ذینفع شناسایی شد، باید تحلیل شود. این تحلیل بسته به شرایط پروژه و تجربه تیم پروژه روی گزینه‌های متفاوتی صورت می‌گیرد. مواردی که در این سلسله مطالب پیشنهاد می‌شود، موارد عمومی و مواردی است که به عنوان دست‌کم‌ها توصیه می‌کنم.

ابتدا باید ذینفعان از زاویه دید قدرت سازمانی، علاقه به پروژه و تاثیر گذاری در پروژه بررسی شوند. به یقین می‌توان گفت که لازم نیست ذینفعی که قدرت سازمانی کم، علاقه بالا و تاثیر کمی در پروژه دارد به همان میزان که ذینفعی با قدرت بالا و تاثیر زیاد و علاقه کم مدیریت می‌شود، مدیریت شود.

معمول و مناسب است برای درک سریعتر شرایط ذینفع در پروژه و کنترل شرایط ذینفع، از نمودارهایی دو بعدی از علاقه / قدرت، علاقه / تاثیر و تاثیر/قدرت در پروژه استفاده شود. البته اگر واقعا از این نمودارها استفاده می‌کنید، آنها را تهیه نمایید. از بین این سه، نمودار علاقه / قدرت معمول‌تر و به نظر من پر کاربرد تر است.

تاکید می‌کنم این نمودارها در راحتی کار و سهولت بررسی سریعتر و بهتر ذینفعان کمک می‌کند و شما می‌توانید در صورت تمایل به تهیه این نودار‌ها، با توجه با استفاده از مقادیر کم، متوسط و زیاد برای ویژگی‌های علاقه، قدرت و تاثیر طبقه‌بندی و اولویت بندی ذینفعان را انجام دهید.

نمودار علاقه / قدرت ذینفعان

موارد دیگری که باید در تحلیل ذینفعان مورد توجه قرار گیرد، شناساسی اثر مثبت یا منفی می‌باشد که این ذینفعان می‌تواند بر روی پروژه داشته باشد.  این اطلاعات باید توسط تیم اجرایی پروژه در اختیار مدیر پروژه قرار گیرد. باید توجه داشت، تاثیرات شناسایی شده ذینفعان بر پروژه یکی از موارد مهم و تاثیر گذار در اخذ استراتژی مدیریت ذینفعان می‌باشد.

ادامه دارد…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *