تهیه برنامه پروژه یک هنر است ، زیرا تهیه یک برنامه نوشتن یک سری فعالیت و زمانبندی آنها نمی‌باشد. نه تنها این نمی باشد بلکه بسیار فراتر است.
تهیه برنامه پروژه شامل گردآوری اطلاعات از تیم پروژه، افرادی که باید فعالیت‌ها را انجام دهند و تمام ذینفعان پروژه می‌باشد. این کار باید همراه با انتقال حس مالکیت به تیم صورت گیرد. اجرای این کار تیمی و انتقال این حس ابدا کار راحتی نمی‌باشد .
تمام فعالیت‌ها باید در ارتباط با تحویل‌دادنی‌ها و نیازمندی‌های پروژه باشد. فعالیتی که این ارتباط برای آنها مشخص نشود، از نظر منطقی در پروژه اضافه می‌باشد. حفظ این ارتباط و یکپارچگی به زبان ساده است اما در عمل گاو نر میخواهد و مرد کهن.
یک برنامه باید قابل مرور و پیگیری باشند . بسیاری از برنامه‌های پروژه هستند که قابلپیگیری نمی‌باشند ، نمی‌توان وضعیت برنامه را مشخص کرد ، نمی توان چرایی وضعیت برنامه‌ها را مشخص کرد و گاه حتی فاجعه‌آمیزتر نمی‌توان طبق آن پروژه را انجام داد.
خلاصه اینکه برنامه‌ای که همین سه ویژگی را داشته باشد به اندازه یک تابلوی نقاشی ترسیم شده توسط یک نقاش زبردست زیبا است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *