در حال توضیح مفاهیم و اهمیت فرآیند مدیریت تغییرات پروژه بودم و سعی می‌کردم نکاتی که باید در زمان پیاده سازی این فرآیند در سازمان بهش توجه بشود را شرح دهم که یکی از حاضرین پرسید آیا استاندارد یا کتابی در مورد راه انداری فرآیند مدیریت تغییرات وجود دارد؟ گفتم استاندارد یا کتاب به چه کاری می‌آید؟ کمی خودکارش را جابجا کرد و گفت برای اینکه در استقرار این فرآیند ازش استفاده کنیم و مطابق استاندارد این فرآیند را در سازمان پیاده کنیم.

یادم آمد که چند وقت پیش‌تر هم شخصی برای استقرار فرآیند مدریت ریسک از من درباره وجود استاندارد و کتاب در همین موضوع پرسید. منظورش استاندار مدیریت ریسک نبود، بلکه استانداردی در مورد استقرار فرآیند مدیریت ریسک در سازمان بود.

متاسفانه یا خوشبختانه، برای استقرار فرآیندهای مدیریت پروژه یا حتی فراتر از آن برای راه‌اندازی فرآیندهای سازمانی استانداردی وجود ندارد. یعنی منطقی نیست که وجود داشته باشد. هر سازمان با سازمان دیگر از لحاظ خیلی عوامل با هم تفاوت دارند. مهمترین عامل تفاوت سازمان‌ها، افراد شاغل در سازمان و فرهنگ سازمان می‌باشد.

در بهترین حالت برای استقرار فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان می‌توان تجربیات موفق و ناموفقی را که مستند شده است مطالعه کرد. با این حل نمی‌توان تضمین داد که تجربه‌ای که در یک سازمان موفق بوده است در سازمان دیگر هم موفق باشد و همینطور در مورد تجربیات ناموفق نمی‌توان با قدرت گفت که این تجربه در هیچ سازمان دیگری موفق نخواهد شد.

زمانی که قصد استقرار فرآیندی، مخصوصا فرآیندهای مدیریت پروژه را دارید باید به دنبال نسخه سازمان خود بگردید، اطمینان داشته باشید که نسخه سازمان شما در هیچ کتاب و سایت و بلاگی یافت نخواهد شد، چون هیچ سازمانی به طور کامل شبیه سازمان شما نیست. به جای اینکه در کتاب‌ها به دنبال نسخه‌ای حاضر و آماده باشید باید به نسخه مناسب خود فکر کنید. به تجربه‌ سازمان و کارکنانش، به سن و فرهنگ کارکنان، به وضعیت موجود، به مشکلات موجود، به اهداف تغییر، به سیستم‌های فعلی، به زمان مورد نظر برای تغییر و … ده‌ها نکته دیگر فکر کنید و با توجه به آنها نسخه سازمان خود را بپیچید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *